Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 15: Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 15: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
3 Thủ tục 15: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
4 Thủ tục 15: Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 16: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
6 Thủ tục 16: Cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
7 Thủ tục 16: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tục 16: Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 16: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
10 Thủ tục 16: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 17: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
12 Thủ tục 17: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
13 Thủ tục 17: Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 17: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
15 Thủ tục 17: Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
16 Thủ tục 18: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục 18: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị
18 Thủ tục 18: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 18: Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thủ tục 19: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin