Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 17: Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 18: Công nhận phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tục 19: cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS. Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 20: cấp phép, gia hạn gỉấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS. Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
7 Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 21: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tất nghiệp THCS Mực độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 22: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS ) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
11 Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 23: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS); Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
13 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 24: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học ( cấp cao nhất THCS) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
17 Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 10: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 25 : Giải thế trường phố thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
20 Thủ tục 11: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội