Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 26: Cho phép hoạt động trở lại đổi với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 27: Chuyển đổi chủ nhà trẻ; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 28: Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
7 Thủ tục 15: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 29: Chuyển đổi địa điểm của nhà trẻ, nhà trường tư thục Mức độ 1 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
9 Thủ tục 16: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 17: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 18: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ). Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 01: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
13 Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 02: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
15 Thủ tục 03: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
16 Thủ tục 04: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
17 Thủ tục 20: Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 05: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (trường hợp bị mất, thất lạc mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
19 Thủ tục 21: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 06: Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương