Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 19: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 19: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 20: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
4 Thủ tục 20: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 20: Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 21: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
7 Thủ tục 21: Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tục 21: Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 22: Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 22: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục 22: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
12 Thủ tục 23: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 23: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
14 Thủ tục 24: Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 25: . Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 25: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
17 Thủ tục 26: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 26: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thủ tục 27: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 27: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo