Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 28: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 28: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 29: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 30: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 30: Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 31: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 32: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 33: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 34: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 35: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 36: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 37: Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với sơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - TB&XH. UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 38: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 39: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 40: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 41: Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 42: Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Thủ tục 43: Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 45: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 46: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội