Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 18: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 18: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
3 Thủ tục 18: Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
4 Thủ tục 19: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
5 Thủ tục 19: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 19: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
7 Thủ tục 19: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 1: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
9 Thủ tục 1: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
10 Thủ tục 1: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
11 Thủ tục 20: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục 20: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 20: Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
14 Thủ tục 20: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
15 Thủ tục 21: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục 21: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh
17 Thủ tục 21: Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
18 Thủ tục 21: Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 22: Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 22: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Đăng ký Kinh Doanh