Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 28: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
2 Thủ tục 28: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 29: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 30: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 30: Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
6 Thủ tục 31: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 32: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 33: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 34: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10