Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 22: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Văn hóa - Thông tin
2 Thủ tục 22: Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
3 Thủ tục 23: Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 23: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục 24: Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 25: . Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 25: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
8 Thủ tục 26: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 26: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
10 Thủ tục 27: Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 27: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
12 Thủ tục 28: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo
13 Thủ tục 28: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 29: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục 2: Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
16 Thủ tục 2: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
17 Thủ tục 2: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
18 Thủ tục 3 : Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
19 Thủ tục 30: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Thủ tục 30: Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo