Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 48: Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 4:Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
3 Thủ tục 5: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
4 Thủ tục 6: Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
5 Thủ tục 6: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
6 Thủ tục 6: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
7 Thủ tục 7. Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
8 Thủ tục 7: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
9 Thủ tục 7: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
10 Thủ tục 8 : Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
11 Thủ tục 8: Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài của chức sắc nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tôn giáo
12 Thủ tục 8: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng
13 Thủ tục 9: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo
14 Thủ tục 9: Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hội - quỹ
15 Thủ tục số 18: Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
16 Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Kế hoạch đầu tư
17 Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Cấp thị xã Tài nguyên môi trường
18 Thủ tục 09: Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ: Mức độ 3 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
19 T-HNO-263399-TT: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tư pháp
20 Thủ tục 1: Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện cấp: Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Quản lý đô thị