thường trực Thị ủy Sơn Tây

 

Đ/C Trần Anh Tuấn 

Bí thư Thị ủy

 

     
 

.

Đ/C Nguyễn Huy Khánh

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND Thị xã

 Đ/C  Nguyễn Quang Hán

Phó Bí thư

Chủ tịch HĐNThị xã