Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơn Đông học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 05/07/2018 | 14:10

Sáng ngày 5/7, Đảng ủy xã Sơn Đông tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 180 đại biểu trên địa bàn.

Các đại biểu tiếp thu nội dung học tập 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã phân tích làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách và tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên bao gồm: Phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; phong cách nêu gương. Qua đó nâng cao nhận thức, xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ./.  

HOÀNG PHƯƠNG