Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018
Ngày đăng 05/07/2018 | 16:42

Chiều ngày 5/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công bố xếp hạng chỉ số CCHC áp dụng cho 15 xã, phường trên địa bàn năm 2017. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đoàn kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Đường Lâm

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Xây dựng được quy chế về tổ chức hoạt động của bộ phận “Một cửa”, đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết đối với từng thủ tục hành chính. Cải cách thể chế được quan tâm; tổ chức, bộ máy ổn định, hiệu quả; thủ tục hành chính được quy trình hoá công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân tiếp cận; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng cao; công tác quản lý tài chính công được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong 6 tháng, Sơn Tây triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đối với tất cả các phòng, ban, ngành thị xã và các xã, phường góp phần giảm thiểu giấy tờ hành chính. Tại thị xã, thực hiện công khai 292 TTHC thuộc 11 lĩnh vực quản lý; 2 TTHC được ban hành mới, 2 TTHC bị bãi bỏ, 17 TTHC được sửa đổi bổ sung. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã tiếp nhận 1.261 hồ sơ, đã giải quyết 1.026 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98.8%. Tại các xã, phường tiếp nhận và trả kết quả 17.337 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả đúng hạn đạt 99,6%.

Về công bố xếp hạng chỉ số CCHC áp dụng cho 15 xã, phường, đứng đầu là phường Xuân Khanh đạt 91/100 điểm, tiếp theo là các đơn vị phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Trung Hưng. Một số đơn vị còn đạt thấp như Kim Sơn, Sơn Đông, Phú Thịnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị gửi báo cáo chậm, xác định được nhiệm vụ nhưng chưa bố trí được kinh phí, cán bộ công chức còn hạn chế năng lực trong sử dụng phần mềm quản lý văn bản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Phòng Nội vụ hệ thống lại các công việc, hướng dẫn xã phường thực hiện nghiệp vụ trong giải quyết TTHC, tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã về công tác CCHC, tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất đối với các xã, phường. Văn phòng HĐND – UBND thị xã thực hiện kiểm soát TTHC, đôn đốc Bộ phận 1 cửa thị xã và xã, phường. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC từ thị xã đến các xã, phường; nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm của từng đơn vị, phấn đấu thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến tới mức độ 4.

PHẠM HẢO