Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX
Ngày đăng 11/07/2018 | 08:14

Chiều ngày 10/7, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 13 thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành, BTV Thị ủy, Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, xã, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện 2.024 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 1.911 tỷ đồng, đạt 50,1% KH năm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 538 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng 2.732,32 ha bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách thị xã và các xã, phường 735,7 tỷ đồng, đạt 72,08% dự toán năm. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý trật tự đô thị có sự chuyển biến, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục được duy trì và phát triển. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Đồng chí Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, ngành, xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, 8 chương trình công tác của Thành ủy gắn với thực hiện 7 chương trình công tác chuyên đề của Thị ủy; tập trung tháo gỡ khó khăn tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản… đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Bích Diệp