Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

HĐND thị xã khảo sát thực địa việc quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các xã, phường
Ngày đăng 09/10/2018 | 14:09

Từ ngày 4/10 – 9/10, Đoàn khảo sát Thường trực HĐND thị xã do đồng chí Nguyễn Thị Vân – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa về tình hình kết quả lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại 7 xã, phường: Sơn Đông, Cổ Đông, Kim Sơn, Xuân Sơn, Thanh Mỹ, Trung Hưng và Viên Sơn.

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Sơn Đông

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 8/8/2015 của UBND thị xã về ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến nay thị xã tiếp nhận hồ sơ và tổ chức hội nghị xét duyệt đối với 57 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các xã, phường với diện tích xin chuyển đổi 32,24 ha. Các xã, phường đã hướng dẫn người dân lập hồ sơ dự án theo quy định; tiến hành rà soát, thẩm tra, tổ chức hội nghị xét duyệt và thông báo kết quả tới các hộ tham gia; đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các dự án xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Qua khảo sát cho thấy tại các xã phường, công tác xét duyệt dự án còn chậm, đa số các hộ dân sau khi được thị xã đồng ý chủ trương đã không hoàn thiện hồ sơ dự án để trình UBND thị xã phê duyệt mà tự ý triển khai thực hiện dẫn đến vi phạm. Tại một số địa phương, hộ dân còn tự ý thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, một số dự án được xét duyệt còn chậm triển khai thực hiện, hiệu quả chưa cao…

Trên cơ sở khảo sát, Thường trực HĐND thị xã đánh giá chính xác tình hình các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý để kiến nghị, đề xuất các cấp, ngành chức năng có biện pháp khắc phục, đồng thời báo cáo kết quả với HĐND thị xã tại phiên giải trình về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được tổ chức vào cuối tháng 10/2018./.

 

                                               Phan Thanh – Thành Chung