Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy gắn với Chương trình chuyên đề số 03 của Thị ủy
Ngày đăng 11/10/2018 | 16:49

Chiều ngày 11/10, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Chương trình chuyên đề số 03-CTr/TU của Thị ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”. Các đồng chí: Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị xã 

Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy và Chương trình chuyên đề số 03 của Thị ủy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của thị xã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: xây dựng được quy chế về tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa; các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường đều nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của tổ chức, công dân theo quy định. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND thị xã và nhiều xã, phường hoạt động đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được tăng cường. Thị xã thực hiện công khai 295 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực quản lý. Các xã, phường công khai 158 TTHC, trong đó có 8 TTHC được thực hiện dịch vụ công mức độ 3. Kết quả trong 3 năm qua, UBND thị xã tiếp nhận 12.341 hồ sơ, đã giải quyết 12.018 hồ sơ, trong đó đúng hạn 11.808 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,2%). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại các xã, phường đạt 99,8%. Các hồ sơ quá hạn chủ yếu do công chức kích trả chậm trên phần mềm. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế hành chính được quan tâm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng cao; lề lối, tác phong làm việc được đổi mới, ý thức thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ được chú trọng.

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã đề nghị trong thời gian tới các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, tiếp nhận giải quyết TTHC; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm của từng đơn vị và năng lực chuyên môn; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC từ thị xã đến các xã, phường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CCTT trong hoạt động của các cơ quan. Qua đó tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại cho tổ chức, cá nhân đến làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 35 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Chương trình chuyên đề số 03-CTr/TU của Thị ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2010” được UBND thị xã khen thưởng./.

 

                       Phan Thanh