Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Thị xã đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn
Ngày đăng 07/11/2018 | 11:30

Sáng 7/11, Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã do đồng chí Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn.

Mô hình nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Kim Sơn

Qua tự đánh giá chấm điểm nông thôn mới (NTM) so với yêu cầu Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, xã Kim Sơn đạt 96,8/100 điểm, trong đó có 15 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt. Công tác xây dựng NTM đạt được những kết quả nổi bật như: Công tác giảm nghèo đạt kết quả cao; xây dựng NTM gắn với dồn điền đổi thửa đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; đào đắp được 17,6 km đường giao thông thủy lợi nội đồng, cứng hóa đường trục giao thông nông thôn ở 7/7 thôn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được tăng cường; đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng thành, đúc rút được nhiều bài học quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Sau khi thẩm tra, đánh giá lại các tiêu chí của xã, đoàn công tác thị xã thống nhất trừ điểm một số tiêu chí như: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng điểm của xã qua đánh giá là 97,8/100 điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu sau hội nghị này, Ban chỉ đạo Chương trình 02 xã Kim Sơn tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân ở các thôn để nhân dân hiểu và đồng thuận; các phòng ban liên quan phối hợp với xã tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí mới chỉ cơ bản đạt. Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM thị xã hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng điều phối NTM Thành phố sớm thẩm định, phấn đấu xã Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

PHẠM HẢO