Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Phụ nữ thị xã đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 03/12/2018 | 14:44

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ, đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác.

Xác định tuyên truyền là công tác trọng tâm ưu tiên hàng đầu, Hội Phụ nữ thị xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ sở hội tổ chức 44 buổi tập huấn, quán triệt, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cho 100% cán bộ hội và trên 19.000 hội viên phụ nữ. 158/158 chi hội tổ chức sinh hoạt hội viên hàng quý phổ biến chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 và nghiên cứu những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Trên cơ sở xây dựng các chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ hội viên phụ nữ, Hội LHPN thị xã chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ hội viên phụ nữ theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức lối sống đối với cán bộ hội viên làm cơ sở định hướng và hướng dẫn cho chị em sinh hoạt tọa đàm, liên hệ với quá trình rèn luyện phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức của Bác trên cơ sở những nội dung tiêu chuẩn đạo đức lối sống và những biểu hiện đạo đức sai lệch cần tránh. Từ đó, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ rèn luyện, phấn đấu để thực hiện theo tấm gương của Bác. Hàng năm, Hội LHPN thị xã xây dựng, lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hội, của địa phương; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến”, biểu dương điển hình phụ nữ tiểu biểu, làm theo lời Bác. 

Hội Phụ nữ thị xã trao mái ấm tình thương cho hội viên nghèo xã Đường Lâm

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã trở thành nếp nghĩ, cách làm của nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Riêng trong năm 2018, các cấp hội phụ nữ tiết kiệm được trên 5 tỷ đồng, trích 611 triệu đồng tổ chức các hoạt động từ thiện, trao 120 suất học bổng chohọc sinh nghèo vượt khó học giỏi. Phong trào phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội duy trì, phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực từ các nguồn vốn hỗ trợ đã giúp 137 hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới Hội Phụ nữ thị xã tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Các phong trào thi đua được triển khai theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền để lôi cuốn được mọi thành phần phụ nữ trong mọi lĩnh vực hăng hái tham gia. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội trong từng giai đoạn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Thị ủy để tổ chức phát động, nuôi dưỡng các phong trào thi đua đảm bảo sâu rộng, đều khắp trong các cấp hội. Đặc biệt, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động, sáng tạo đề ra các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát thực, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu của đông đảo hội viên và nguồn lực của các cấp hội, tránh phô trương, hình thức.

 

                                                          Diệp