Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Phiên họp giải trình công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
Ngày đăng 05/12/2018 | 11:06

Thực hiện khoản 4, điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 5/12, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp HĐND thị xã về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên giải trình.

HĐND thị xã khảo sát thựa địa dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Cổ Đông

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 8/8/2015 của UBND thị xã về ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, toàn thị xã có 8 xã, phường thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích xin chuyển đổi khoảng 32,24 ha. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đang có những hướng đi tích cực, từng bước giúp nông dân vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Đại biểu HĐND thị xã phát biểu ý kiến tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình, các đại biểu HĐND thị xã đề nghị lãnh đạo UBND thị xã, xã Sơn Đông, phường Viên Sơn, đại diện  Phòng Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị giải trình các vấn đề liên quan gồm: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của UBND thị xã tính từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/8/2018; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, quản lý các dự án; vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường; việc phối hợp xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện sai quyết định đã được phê duyệt đối với các dự án vi phạm…

Phiên giải trình của HĐND thị xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của thường trực, các ban và đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng giám sát và tái giám sát; trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức có liên quan trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn thị xã; đồng thời đưa ra biện pháp, giải pháp sớm khắc phục tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu nêu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

Đ/c Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trong thời gian tới UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án. Các phòng, ban, đơn vị liên quan, xã, phường tăng cường công tác hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy định; tập trung kiểm tra, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các dự án vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND thị xã.

 

 

                  Phan Thanh