Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơn Tây tăng cường hoạt động của các HTX
Ngày đăng 23/04/2019 | 15:17

Hiện nay trên địa bàn thị xã có 31 HTX, 1 tổ hợp tác, 2 quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, các hợp tác xã đã đổi mới phương thức hoạt động, mạnh dạn đầu tư, mở thêm nhiều ngành nghề mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát triển vùng trồng rau an toàn tại phường Viên Sơn

Trong số các hợp tác xã hiện đang hoạt động  tại thị xã Sơn Tây có 14 hợp tác xã  hoạt động hiệu quả, trong đó có 4 HTX tổng hợp, 3 HTX chăn nuôi, 7 HTX trồng trọt. Một số hợp tác xã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định, thu hút đông đảo hội viên tham gia như:  HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Viên Sơn; HTX Dịch vụ nông nghiệp Kim Sơn; HTX chăn nuôi thương mại và đầu tư Đoài Phương… Các HTX đã khẳng định được vai trò của kinh tế tập thể ở nông thôn, giúp chính quyền địa phương thực hiện quản lý nông nghiệp thông qua việc điều hành, hướng dẫn xã viên sản xuất. Các HTX cũng là cầu nối đưa tiến bộ kỹ thuật tới hộ nông dân; tổ chức các dịch vụ thiết yếu phục vụ hộ xã viên; bảo quản và phát huy cơ sở vật chất, nhất là hệ thống thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển.

HTX Đoài Phương hỗ trợ nông dân xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức về bản chất vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, kinh tế HTX, Luật HTX năm 2012; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường xúc tiến thương mại trong sản xuất nông nghiệp; hướng các HTX, tổ hợp tác thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm theo liên kết “4 nhà”, từ đó giúp các hợp tác xã hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương./.

 

                       Phan Thanh

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới