Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Thị xã rà soát tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao tại xã Kim Sơn
Ngày đăng 13/02/2020 | 13:05

Sáng ngày 13/2, Ban chỉ đạo Chương trình 02 thị xã do đ/c Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy – Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn làm việc với xã Kim Sơn nhằm rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Kim Sơn trong năm 2020.

Giáo dục và đào tạo là một trong những tiêu chí xã Kim Sơn cần phải phấn đấu để đạt NTM nâng cao

Xã Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và được thị xã lựa chọn làm điểm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đến nay, theo kết quả tự đánh giá dựa trên 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã có 8 tiêu chí đạt gồm: điện, hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động có việc làm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh; 10 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng điểm tự chấm: 76,95/100 điểm. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt là 81 tỷ đồng với nhiều hạng mục quan trọng như: xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đường trục xã, trục thôn; chỉnh trang hè đường tỉnh lộ 416; nâng cấp cải tạo tuyến đường từ ngã 3 chợ Kim Sơn đến cổng Học viện Hậu cần; xây dựng tường bao khuôn viên và đổ sân bê tông tại nhà văn hóa thôn Kim Sơn, thôn Lòng Hồ; xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến thực phẩm an toàn sạch; triển khai mô hình bác sỹ gia đình…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kim Sơn kiến nghị 4 khó khăn, vướng mắc đề nghị thị xã tháo gỡ là: triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 416 để thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội; bố trí kinh phí và chỉ đạo, hướng dẫn xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chuyển tiếp như trung tâm văn hóa xã, chợ Kim Sơn, đấu giá khu làng cũ; cứng hóa mương nội đồng giai đoạn 2.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng, ban và các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 02 thị xã, phát biểu kết luận buổi làm việc, đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy yêu cầu xã Kim Sơn họp lại Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên BCĐ; phối hợp với các phòng, ban xây dựng “Đề án xây dựng xã Kim Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020” xong trong tháng 2, báo cáo HĐND xã thông qua chậm nhất vào đầu tháng 3; tập trung xây dựng trước những tiêu chí sử dụng ít kinh phí và huy động được nguồn lực từ nhân dân, các tổ chức, cá nhân và sự phối hợp của các đơn vị quân đội; lựa chọn những sản phẩm an toàn theo đúng quy hoạch của thị xã. Văn phòng điều phối NTM thị xã kiểm tra công việc 1 tháng/1 lần đồng thời rà soát các xã đã đạt NTM còn lại để tiếp tục lựa chọn thêm 1 xã xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020 - 2025; Ban chỉ đạo Chương trình 02 thị xã nghe báo cáo 1 quý/1 lần. UBND thị xã báo cáo Đề án với Ban Thường vụ và trình HĐND thị xã phê duyệt chủ trương, bố trí kinh phí. Đối với các kiến nghị của xã, đ/c Bí thư Thị ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát lại, tham mưu UBND thị xã giao những hạng mục thuộc trách nhiệm của xã để xã làm chủ đầu tư, quyết tâm đầu tư mọi nguồn lực để xã Kim Sơn hoàn thành mục tiêu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020./.

PHẠM HẢO