Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Xuân Sơn tổng kết công tác đại hội đảng bộ xã khóa XXIII
Ngày đăng 29/06/2020 | 12:10

Sáng ngày 29/6, Đảng ủy xã Xuân Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy tới dự.

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Xuân Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Xuân Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu đủ số lượng 15 đồng chí vào Ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI. Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội, đảng bộ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng; việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế.

Đối với công tác xây dựng đảng, 6 tháng đầu năm đảng ủy xã Xuân Sơn đã ban hành 106 văn bản chỉ đạo các loại, trong đó có 25 báo cáo, 33 công văn, 4 nghị quyết, 14 thông báo, 30 quyết định cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Thị ủy tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng tiếp tục được tăng cường; thực hiện tốt việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn đảng; củng cố hệ thống chính trị góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thị ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy đề nghị thời gian tới, đảng bộ xã Xuân Sơn cần tập trung tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã để từ đó thực hiện tốt các chỉ tiêu, chương trình hành động đã được đại hội thông qua, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua khó khăn thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã đề ra trong năm 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                          Phan Thanh

 

 

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới