Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Hơn 200 cán bộ công đoàn tham gia tập huấn nghiệp vụ đợt II
Ngày đăng 24/09/2020 | 09:34

Ngày 23/9, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn khối hành chính sự nghiệp, giáo dục và doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biêu tiếp thu nội dung tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Việt Phong - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã ban hành. Mục tiêu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Yến