Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Thị xã tổng kết đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”
Ngày đăng 30/09/2020 | 17:04

Chiều ngày 30/9, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã dự.

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện; chương trình đào tạo nghề gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hằng năm, số lượng lao động qua đào tạo nghề tăng, chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Kết quả từ năm 2015 đến nay, thị xã mở được 281 lớp đào tạo nghề cho 9.682 học viên. Hầu hết các nghề được tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn đều theo nhu cầu người học, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tiềm năng phát triển của địa phương; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình cán sự; nghiệp vụ tư pháp - hộ tịch; nghiệp vụ văn hóa; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã với gần 8.000 lượt người tham gia, góp phần hoàn thiện chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả, có 1.683/1.797 hộ thoát nghèo, giảm từ 5,2% đầu năm 2016 xuống còn 0,3% cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,98% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2020 giao. Bên cạnh đó, người nghèo đã được hỗ trợ và tiếp cận nhiều chính sách của nhà nước như: được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cây, con giống, khám bệnh bằng thẻ BHYT; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để học tập, miễn giảm học phí... Nhờ những chính sách trên mà nhiều hộ nghèo đã sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng, hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương; thực hiện lồng ghép, huy động có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhập thức của nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn gắn kết với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp đào tạo nghề chất lượng cao, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về vốn, phương tiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn sau khi học nghề.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 43 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” giai đoạn 2011-2020 và chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được UBND thị xã khen thưởng.

Diệp