Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND và LĐLĐ thị xã giai đoạn 2020 - 2025
Ngày đăng 29/10/2020 | 16:10

Chiều ngày 29/10, UBND - LĐLĐ thị xã tổ chức tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giữa UBND thị xã với LĐLĐ thị xã, giai đoạn 2016 - 2020 và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã.

Thị xã hiện có 203 công đoàn cơ sở với 6.943 đoàn viên. Trong giai đoạn vừa qua, UBND thị xã và LĐLĐ thị xã triển khai nhiều chương trình phối hợp đến các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường, các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc; 100% các CĐCS khối xã, phường đăng ký quy chế phối hợp. Các cấp công đoàn phối hợp phát động tốt các phong trào thi đua: Lao động giỏi, Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… Thông qua các phong trào thi đua đã có 2.528 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 12 công nhân lao động được biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, 14 CNVCLĐ được tôn vinh danh hiệu “Lao động sáng tạo thủ đô”, 382 CNVCLĐ được khen thưởng phong trào thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” cấp thị xã.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thị xã còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại trực tiếp với CNVCLĐ, phối hợp tổ chức đối thoại giữa công đoàn - người sử dụng lao động - người lao động để nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ ; lắng nghe và đưa ra những giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để người lao động chia sẻ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND - LĐLĐ thị xã giai đoạn 2020 - 2025

Tại hội nghị, LĐLĐ thị xã đã ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND thị xã giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, nội dung phối hợp thực hiện gồm: Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm (2020 - 2025); Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn; Phối hợp tuyên truyền pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nâng cao ý thức công dân cho CNVCLĐ; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.

Diệp