Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Tổng kết hoạt động HĐND thị xã năm 2020
Ngày đăng 12/01/2021 | 09:57

Sáng ngày 12/1, Thường trực HĐND thị xã tổ chức tổng kết hoạt động HĐND năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

 

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Trong năm 2020, HĐND thị xã bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Thị ủy để xây dựng chương trình công tác năm 2020; xây dựng chương trình công tác toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm đã tổ chức 5 kỳ họp (2 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp không thường kỳ), 13 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp, 1 phiên giải trình. Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban HĐND đã ban hành 179 văn bản các loại để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm, trong đó có 23 nghị quyết, 1 chương trình, 8 kế hoạch, 16 quyết định, 33 thông báo, 80 báo cáo và 18 công văn. Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và cơ sở tổ chức 56 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố và thị xã; đã có 3.922 lượt cử tri tham dự với 410 ý kiến, kiến nghị được tổng hợp. Tham dự 188 buổi tiếp công dân định kỳ, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND thị xã đều được phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, HĐND thị xã tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI; tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi năm 2019; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Thí điểm Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Tăng cường hoạt động giám sát UBND, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Nhân dịp này, 6 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hoạt động HĐND thị xã năm 2020 được Chủ tịch UBND thị xã tuyên dương, khen thưởng./.

                                                                                       

                                                                                                     PHẠM HẢO -  PHAN THANH