Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Lãnh đạo thị xã tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021
Ngày đăng 23/02/2021 | 08:36

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, sáng ngày 23/2, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 2/2021 để tiếp nhận nội dung công dân kiến nghị; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Công dân phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, UBND thị xã và các phòng, ban liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã tiếp 13 lượt công dân của các xã, phường: Đường Lâm, Sơn Đông, Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm, Phú Thịnh, Trung Hưng, Quang Trung và Sơn Lộc về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã. Một số ý kiến, kiến nghị của công dân được đại diện các cơ quan, đơn vị trả lời ngay tại buổi tiếp đồng thời báo cáo với đồng chí Bí thư Thị ủy, đ/c Chủ tịch UBND thị xã tiến độ thực hiện đối với các nội dung công dân kiến nghị.

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham mưu Thị ủy chỉ đạo, đôn đốc nội dung đơn thư liên quan đến công tác cán bộ; Ban tiếp công dân thị xã rà soát toàn bộ nội dung đơn thư công dân kiến nghị, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trả lời công dân theo quy định./.

 

                                                                  PHẠM HẢO