Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Hà Nội: Trẻ mầm non, học sinh phổ thông tạm dừng đến trường từ ngày 4-5
Ngày đăng 03/05/2021 | 20:51

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-5-2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3-5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường.

 

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 04/05/2021

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên giáo dục thường xuyên và học viên các trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 4-5-2021 đến khi có thông báo mới của thành phố. 

Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua internet; riêng giáo dục mầm non thực hiện theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 4-2-2021, thường xuyên nắm bắt tình hình sức khoẻ của trẻ và phối hợp, hướng dẫn cha mẹ trẻ về các nội dung chăm sóc, giáo dục cần thiết, phù hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học; việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quyết định tạm hoãn lịch kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12, dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-5-2021. 

Các đơn vị, trường học chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, theo dõi sức khoẻ của học sinh, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

NAM