Html Portlet

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật

Sơn Tây hoàn thành niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày đăng 04/05/2021 | 07:27

Thực hiện Thông báo số 76/TB-UBBC ngày 29/4/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã, ngày 03/5, thị xã Sơn Tây đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở UBND thị xã, trụ sở UBND các xã, phường và các khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn thị xã.

Niêm yết danh sách tại Nhà văn hóa thôn Kim Tân - xã Kim Sơn

Theo đó, toàn thị xã có 56 người ứng cử HĐND thị xã, 273 người ứng cử HĐND cấp xã, đảm bảo đúng số lượng, thời gian theo luật định. Tại đơn vị bầu cử số 1 xã Đường Lâm có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 3 người. Tại đơn vị bầu cử số 2 gồm phường Ngô Quyền và phường Phú Thịnh có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 3 người. Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm phường Lê Lợi và phường Viên Sơn có 7 ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 4 người. Tại đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Quang Trung và phường Trung Hưng có 8 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 5 người. Tại đơn vị bầu cử số 5 gồm phường Xuân Khanh và xã Thanh Mỹ có 8 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 5 người. Tại đơn vị bầu cử số 6 gồm xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 3 người. Tại đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Sơn Lộc và phường Trung Sơn Trầm có 8 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 5 người. Tại đơn vị bầu cử số 8 xã Sơn Đông có 5 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 3 người. Tại đơn vị bầu cử số 9 xã Cổ Đông có 5 ứng cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban bầu cử thị xã yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thị xã đăng tải danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường thông báo trên hệ thống truyền thanh để tổ chức, cá nhân, nhân dân được biết. Thời gian niêm yết công khai từ ngày 3/5 đến hết ngày 23/5/2021./.

 

 

PHẠM HẢO