thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 13/10/2021 | 10:31

Sáng ngày 13/10, tại Hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; đại biểu HĐND thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể. Do tình hình dịch bệnh nên hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu 15 xã, phường trên địa bàn.

GS, TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung Chuyên đề 2021

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đã giới thiệu những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đó là: Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư TT Thị ủy đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu, tiếp thu thật sự sâu sát những nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung và ý nghĩa của chuyên đề, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập tốt chuyên đề đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị, địa phương cần chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập chuyên đề…

                                                                Diệp