thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây nhận Bằng khen của TP Hà Nội
Ngày đăng 14/01/2022 | 13:56

Sáng ngày 14/1, HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên TW Đảng, - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội. Đoàn đại biểu thị xã Sơn Tây do đ/c Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Thường trực HĐND thị xã nhận Bằng khen cùng các đơn vị

Năm 2021, HĐND các cấp thành phố đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng địa phương. HĐND các cấp đã tổ chức 1.517 kỳ họp, thông qua 8.688 nghị quyết. Trong đó HĐND thành phố đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 60 nghị quyết; cấp huyện tổ chức 163 kỳ họp, thông qua 1.100 nghị quyết; cấp xã tổ chức 1.350 kỳ họp, thông qua 7.528 nghị quyết với nhiều chính sách quan trọng, phù hợp thực tiễn và có tác động tích cực tới đông đảo nhân dân Thủ đô. HĐND các cấp thành phố đã thực hiện 3.987 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó cấp thành phố tổ chức 109 cuộc, cấp huyện 529 cuộc và cấp xã 3.349 cuộc. Hoạt động tiếp công dân cũng được đại biểu HĐND các cấp thành phố chú trọng, đã tiếp 21.024 buổi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Riêng tại thị xã Sơn Tây trong năm 2021 đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có 34 vị trúng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX, trong đó có 13 đại biểu là nữ (38,2%), 05 đại biểu trẻ tuổi (14,7%), 02 đại biểu là người ngoài đảng (5,9%), 23 đại biểu tái cử (67,6%), 01 đại biểu chức sắc tôn giáo (1,78%). Tỷ lệ đại biểu có trình độ đại học chiếm 38,24%, sau đại học chiếm 61,76%. Thường trực HĐND thị xã tổ chức thành công 6 kỳ họp HĐND thị xã (trong đó có 3 kỳ họp chuyên đề, 1 Kỳ họp thứ Nhất và 2 kỳ họp thường kỳ), ban hành 33 nghị quyết; tổ chức 8 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp, chuẩn bị tổ chức 01 phiên giải trình. Phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ thị xã và cơ sở tổ chức 57 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây, trong đó có cuộc tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự 127 buổi tiếp công dân định kỳ. Các buổi tiếp công dân đều được diễn ra thuận lợi, đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn. Tiếp nhận 12 đơn thư của công dân, tất cả các đơn thư đều được phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết.

Ban Pháp chế HĐND thị xã nhận Cờ thi đua xuất sắc cùng các đơn vị

Nhân dịp này, 30 tập thể có thành tích trong công tác hoạt động của HĐND thành phố năm 2021 đã được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng. Ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND thị xã Sơn Tây năm 2021, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây và Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố cho tập thể Ban Pháp chế HĐND thị xã Sơn Tây.

 

          NGUYỄN MINH HIẾU (VĂN PHÒNG HĐND – UBND THỊ XÃ)

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới