thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

HĐND thị xã giám sát Chi cục Thuế thị xã
Ngày đăng 24/06/2022 | 14:40

Sáng ngày 24/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức giám sát tại Chi cục Thuế thị xã về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị xã. Đồng chí Trần Phạm Hùng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Chi cục Thuế báo cáo tại buổi giám sát

Tính đến ngày 31/5/2022, tổng số các dự án đã được phê duyệt chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị xã có 16 tổ chức; số tiền thuê đất: 29,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp: 21,2 tỷ đồng. về cá nhân có 24 cá nhân với số tiền thuê đất: 32,9 tỷ đồng; tiền chậm nộp: 24,9 tỷ đồng. Về khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư đó là các đơn vị nợ tiền thuê đất trên địa bàn thị xã chủ yếu là hộ gia đình cá nhân thuê đất không sử dụng tài khoản, không sử dụng hóa đơn nên không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế, Chi cục Thuế chỉ có thể áp dụng các biện pháp như mời họp hoặc tham mưu UBND thị xã mời họp, kiến nghị thanh kiểm tra, tuy nhiên các hộ thuê đất vẫn cố tình không chấp hành. Trước thực trạng như vậy, Chi cục Thuế thị xã tham mưu UBND thị xã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước; chỉ đạo Thanh tra thị xã thực hiện thanh tra các điểm đất của các tổ chức, cá nhân chây ì, nợ đọng tiền thuê đất kéo dài, thực hiện thu hồi đất thuê đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước và chậm triển khai dự án, để đất hoang hóa lâu năm.

Đồng chí Trần Phạm Hùng phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đ/c Trần Phạm Hùng - Phó Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Chi cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách mới về thuê đất; phân loại nhóm vướng mắc để có biện pháp xử lý cụ thể; đơn vị tổ chức, các nhân nào chây ì không nộp tiền, chậm triển khai có thể dùng biện pháp cưỡng chế, xử lý thu hồi đất, đồng thời cung cấp thông tin cụ thể về tổ chức cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt để Đoàn giám sát của Hội đồng thị xã trực tiếp xuống từng cơ sở để nắm bắt và có biện pháp cụ thể. Trên cơ sở giám sát, Thường trực HĐND thị xã đánh giá chính xác tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn thị xã, kịp thời nắm bắt những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý để kiến nghị, đề xuất các cấp, ngành chức năng có biện pháp khắc phục.

Diệp