thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Sơn Tây sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 02/08/2022 | 15:12

Sáng ngày 2/8, Đoàn khảo sát của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Vũ Đức Bảo – UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Thị ủy về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32 ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Quang Hán -Phó Bí thư TT Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quang Hán – Phó Bí thư TT Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 97 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32 ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã, đã có 11 ý kiến phát biểu, thảo luận tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các đại biểu. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất cao với những đánh giá, kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời, đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn. Theo đó, báo cáo của Ban Thường vụ Thị ủy và các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất nhận định sau 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thị xã đã mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ công dân và tổ chức. Trong đó, một số kết quả nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết của thực hiện mô hình chính quyền đô thị được nâng lên; cán bộ, công chức các phường phấn khởi và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tại UBND các phường được Thị ủy, HĐND và UBND thị xã triển khai thực nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, tạo sự ổn định về tổ chức và hoạt động của chính quyền phường. Công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp được thực hiện nhanh gọn, nhằm nâng cao mức độ hài lòng người dân, tạo “điểm nhấn” thay đổi rõ nét. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính phường với các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại phường có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ hơn. Quyền dân chủ và giám sát của nhân dân được bảo đảm, tăng cường hình thức giám sát trực tiếp của nhân dân hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Bí thư phường Quang Trung phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thống nhất chỉ ra những hạn chế, đó là: Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị ưu tiên mọi nguồn lực để chống dịch, vì vậy ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các phường. Việc chuyển đổi không đồng bộ giữa công chức UBND và cán bộ khối đảng, đoàn thể dẫn đến một đơn vị hành chính duy trì hai chế độ công chức phần nào ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ, công chức. Chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp của công chức phường còn thấp.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ghi nhận những khó khăn và đề xuất của thị xã, đồng chí Vũ Đức Bảo – UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Sơn Tây tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, thành phố liên quan đến việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị để bảo đảm thực hiện hiệu quả; tập trung xây dựng quy chế mẫu triển khai thực hiện; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, thực sự mang lại tiện ích cho người dân khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị trong các hoạt động, đặc biệt là trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng của HĐND các cấp; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thị xã tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong các hoạt động; đặc biệt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 97 của Quốc hội như: Tăng cường giám sát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã, Chủ tịch UBND phường.

 

                                                     Diệp