thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 05/08/2022 | 09:50

Từ ngày 4/8 – 9/8, tại Nhà văn hóa thôn Phụ Khang – xã Đường Lâm và hội trường UBND các xã, phường: Sơn Đông, Viên Sơn, Kim Sơn, Ngô Quyền, Xuân Khanh, Cổ Đông, Sơn Lộc, Quang Trung, 9 Tổ đại biểu HĐND thị xã thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giữa năm 2022) HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ số 1 đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại thôn Phụ Khang - xã Đường Lâm

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thị xã thông báo tới cử tri các xã, phường kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XX  và báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Theo đó, kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XX diễn ra trong hai ngày 21 và 22/7. Kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2021; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 37 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2023; Nghị quyết phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí tăng thu ngân sách thị xã Sơn Tây năm 2022 (kết dư ngân sách năm 2021) cho các dự án chi đầu tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ chi thường xuyên; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề cử tri quan tâm.

Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, nêu cao ý chí, nguyên vọng của cử tri.  Các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại hội nghị được đại biểu HĐND thị xã tiếp thu, giải trình, làm rõ ngay tại hội nghị. Các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các tổ đại biểu HĐND thị xã tổng hợp, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Thông qua công tác tiếp xúc cử tri các đại biểu kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ghi nhận được nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp của cử tri mang tính thiết thực, qua đó tạo lòng tin, sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” trong tình hình mới./.

                                                              Phan Thanh