thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Huấn luyện khung tiểu đoàn bộ đội địa phương thị xã năm 2022
Ngày đăng 08/08/2022 | 10:19

Từ ngày 2/8 đến 16/8, tại trường sỹ quan pháo binh, Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức huấn luyện khung cán bộ tiểu đoàn bộ đội địa phương năm 2022.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho khung cán bộ tiểu đoàn

Trong thời gian huấn luyện, khung cán bộ tiểu đoàn gồm sỹ quan, hạ sỹ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy từ tiểu đội trưởng đến phó tiểu đoàn trưởng thuộc biên chế tiểu đoàn bộ đội địa phương thị xã được trang bị kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; nội dung mới về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của địch, nội dung và phương pháp công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu của người chỉ huy; phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện quân sự, phương pháp thông qua kế hoạch chiến đấu với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hướng dẫn một số động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi, tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí, trang bị mới.

Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật cho khung cán bộ tiểu đoàn bộ đội địa phương thị xã nắm vững kiến thức công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao trình độ chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới./. 

HOÀNG PHƯƠNG