thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Sơn Tây tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND
Ngày đăng 29/09/2022 | 09:20

Sáng ngày 29/9, HĐND thị xã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho trên 200 đại biểu HĐND thị xã và 6 xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

HĐND thị xã khảo sát việc triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai Chương trình số 23-Ctr/TU ngày 02/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”; Kỹ năng thuyết trình, thao luận và tranh luận cho đại biểu HĐND các cấp thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND là rất cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã và các xã, giúp đại biểu HĐND vận dụng những kiến thức đã được cung cấp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mỗi đại biểu cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, thực hiện tốt chương trình hành động trước cử tri và nhân dân, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, bám sát thực tiễn để truyền tải yêu cầu thực tiễn của cử tri đến với hoạt động của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

                                                                                       

                                                                                                                                 PHẠM HẢO

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới