thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Html Portlet

Tin nổi bật

Kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử tại thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 30/09/2022 | 14:12

Sáng ngày 30/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội do đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở làm việc của UBND thị xã Sơn Tây và xã Thanh Mỹ.

Đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận một cửa thị xã Sơn Tây

Đoàn kiểm tra của Thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế tại nơi làm việc của một số phòng ban  thị xã; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã Thanh Mỹ và trụ sở làm việc tại bộ phận một cửa UBND thị xã Sơn Tây. Tại các điểm kiểm tra, việc niêm yết, công khai các bộ Quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ ở nơi dễ quan sát; các hồ sơ, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc được xây dựng, ban hành đầy đủ, lưu trữ đảm bảo; việc sắp xếp bài trí nơi làm việc, nơi tiếp công dân đảm bảo gọn gàng, xanh – sạch – đẹp.

Kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa xã Thanh Mỹ

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại thị xã Sơn Tây và xã Thanh Mỹ. Trong đó đã tổ chức thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng 2 bộ Quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ thị xã đến các xã, phường; lồng ghép tuyên truyền trong hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại các thôn, tổ dân phố… Đến nay,  100% xã, phường đã triển khai mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn. Ngoài ra tại các nơi công cộng trên địa bàn thị xã như: các khu vui chơi giải trí, các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố....100% đều niêm yết Bộ quy tắc ứng xử theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hai bộ Quy tắc ứng xử đã trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn thị xã. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND thị xã 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí  Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội mong muốn trong thời gian tới, thị xã Sơn Tây, xã Thanh Mỹ cùng các đơn vị khác của thị xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong thực tiễn cuộc sống; trong đó cần tăng cường hơn nữa mật độ, quy mô tuyên truyền các nội dung của hai bộ Quy tắc ứng xử. UBND thị xã tăng cường phối hợp với các phòng, ban liên quan thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp với việc thực hiện những nội dung cơ bản của quy tắc ứng xử thông qua các đợt kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội trên địa bàn thị xã Sơn Tây là tiền đề để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm đối với công việc và nơi công cộng, qua đó góp phần xây dựng lối sống và nếp sống người Hà Nội thanh lịch văn minh./.

 

      Phan Thanh

 

 

Phần mềm tác nghiệp

  

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới