thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Thị xã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Công ty TNHH MTV thủy lợi sông Tích
Ngày đăng 06/07/2018 | 15:54

Chiều ngày 6/7, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai (PCTT) thị xã đã kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 tại Công ty TNHH MTV thủy lợi sông Tích.

Công nhân Công ty TNHH MTV thủy lợi sông Tích vận hành tổ máy

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống thiên của Công ty đã kịp thời triển khai các văn bản của UBND thị xã về công tác PCTT; ban hành sớm các văn bản chỉ đạo; xây dựng phương án phòng chống lụt bão nội đồng trên địa bàn thị xã và phương án bảo vệ cụm công trình đầu mối Phù Sa, đầu mối hồ chứa nước Đồng Mô - Ngải Sơn, hồ chứa nước Xuân Khanh. Chỉ đạo các xí nghiệp thủy lợi, đơn vị đầu mối kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, cơ sở vật chất cho công tác PCTT; tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai khu vực đầu mối.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống thiên tai của Công ty đảm bảo kịp thời, ban hành các văn bản chỉ đạo đầy đủ, đồng thời đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Công ty xây dựng kế hoạch, phương án triển khai chi tiết, cụ thể; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đê điều và các công trình thuỷ lợi để đảm bảo chất lượng các công trình nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018./.

PHẠM HẢO