thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

UBND TP giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 09/07/2018 | 14:24

Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, UBND TP giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2018. Điểm cầu thị xã Sơn Tây có các đồng chí: Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Thị Hảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 15 xã, phường trên địa bàn.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô toàn TP tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư đạt khá; các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay đã đưa vào hoạt động 538/1.883 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đạt 28,6%.

Các đại biểu tại điểm cầu thị xã Sơn Tây

Đối với thị xã Sơn Tây, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện 2.024 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 1.911 tỷ đồng, đạt 50,1% KH năm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 538 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng 2.732,32 ha bằng 95,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách thị xã và các xã, phường ước thực hiện 455,481 tỷ đồng, đạt 44,62% kế hoạch năm, bằng 6819% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý trật tự đô thị có sự chuyển biến, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển, tích cực triển khai hợp tác quốc tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được giữ vững.

Trong thời gian tới, TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34 của TP. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào chỉ số xếp hạng còn thấp của PCI như “Chi phí không chính thức”; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính công PAPI.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao trên địa bàn. Tăng cường giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người.

 

NAM - CHUNG