thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 10/07/2018 | 09:55

Sáng ngày 10/7, UBND thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và một số nội dung cơ bản của Luật tố cáo sửa đổi cho 400 đại biểu là lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn thị xã, 15 xã, phường, trường học trên địa bàn.

Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến luật 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh - Trưởng phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng - Thanh tra thành phố Hà Nội phổ biến tình hình tham nhũng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; mục đích, ý nghĩa của việc phòng chống tham nhũng; các hành vi tham nhũng theo quy định luật phòng chống tham nhũng; nguyên tắc xử lý tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật tố cáo sửa đổi về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc giải quyết tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo.

Việc tuyên truyền phổ biến luật nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở./.  

HOÀNG PHƯƠNG