thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

chỉ đạo điều hành

Hội nghị thông qua Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh trên địa bàn thị xã
Ngày đăng 24/04/2019 | 09:15

Chiều ngày 23/4, UBND thị xã tổ chức hội nghị thông qua Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Sơn Tây và hệ thống đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đ/c Giám đốc Trung tâm VHTT&TT phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hệ thống truyền thanh cơ sở là kênh thông tin quan trọng được coi như “cánh tay nối dài” trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị phát thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Sơn Tây và hệ thống đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2018 – 2020 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như hạ tầng cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở theo công nghệ mới, hiện đại, đồng bộ. Theo đó, nội dung và quy mô đầu tư của dự án gồm: đầu tư hệ thống trang thiết bị phát thanh cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao như: hệ thống máy phát thanh FM 1 KW, ăngten phát sóng, cáp dẫn sóng, trang thiết bị dựng chương trình, bàn trộn âm thanh...; đầu tư hệ thống truyền thanh không dây cho các xã, phường theo công nghệ mã hóa RSD, cải tạo, sửa chữa, bổ sung các cột tháp treo loa và trang thiết bị phụ trợ…Tổng kinh phí dự kiến thực hiện dự án là trên 17 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Trung tâm Văn hóa -  Thông tin và Thể thao phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch, các xã, phường và đơn vị tư vấn  khảo sát lại dự án, hiện trạng cơ sở vật chất của hệ thống truyền thanh từ thị xã tới các xã, phường báo cáo thị xã để bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án theo từng lộ trình phù hợp góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng phủ sóng phát thanh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn../.

                                      Phan Thanh