Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về giao diện mới

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 4.718.263
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

Văn hóa xã hội

Lãnh đạo thị xã đối thoại với nhân dân trên địa bàn

Chiều ngày 27/11, Thị ủy – HĐND - UBND thị xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên...