thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Lãnh đạo thị xã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9
Ngày đăng 16/05/2020 | 07:28  | View count: 192

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chiều ngày 15/5, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy cùng lãnh đạo một số phòng, ban đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 (Đá Chông - Ba Vì).

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Khu Di tích K9) là địa danh lịch sử - văn hoá; nơi Bác chọn để xây dựng căn cứ của Trung ương. Tại đây, từ năm 1960 - 1969, Người cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi Người qua đời, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chọn làm nơi giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt (1969 - 1975). Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Khu Di tích K9 trở thành Khu căn cứ dự phòng và là nơi giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào, nhân dân cả nước.

Xúc động thắp nén tâm nhang tưởng nhớ đến Người tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu Di tích K9 - Đá Chông, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên – Bí thư Thị ủy cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; không ngừng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

 

                           Phan Thanh