thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa UBND thị xã và Ban Tuyên giáo Thị ủy
Ngày đăng 11/01/2021 | 12:59  | View count: 122

Sáng ngày 11/1, UBND thị xã - Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp công tác năm 2020; triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.

UBND thị xã - Ban Tuyên giáo Thị ủy tăng cường hoạt động phối hợp

Trong năm 2020, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và UBND thị xã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, là sự cụ thể hóa trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Qua quá trình thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ, đặc biệt có sự xác định rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại tố cáo. Hoạt động của các cơ quan trực thuộc UBND thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhanh, gọn, hiệu quả do đã phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc. Nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền trong định hướng tư tưởng cũng được xác định rõ hơn, do đó chế độ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp tuyên truyền giữa các phòng, cơ quan, đơn vị với ban tuyên giáo các cấp ngày càng gắn kết, kịp thời, hiệu quả rõ nét và đi vào chiều sâu. Công tác phối hợp trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp trên địa bàn đã góp phần tăng tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và giữ ổn định tình hình ở địa phương. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã đề nghị cơ quan thường trực bám sát nội dung quy chế phối hợp đã được ban hành để bổ sung một số nội dung cho phù hợp với dự thảo chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2026; đồng thời đề nghị 2 đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trên lĩnh vực tuyên giáo, khoa giáo; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Thị ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tuyên giáo; có cơ chế cung cấp thông tin nhanh, chính xác theo vụ việc và định kỳ hàng tháng; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, phối hợp cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân góp phần định hướng tư tưởng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

      Phan Thanh