thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Gắn biển trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây
Ngày đăng 18/02/2021 | 12:15  | View count: 196

Thực hiện Hướng dẫn số 09/UBBC-NV ngày 1/2/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã; xã, thị trấn; chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 16/2, Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây đã gắn biển trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây tại trụ sở UBND thị xã Sơn Tây (tòa nhà 5 tầng) - số 1 - Phó Đức Chính - phường Lê Lợi.

Trụ sở Thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây

Trước đó, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 20/1/2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử thị xã Sơn Tây. Theo quyết định, Ủy ban bầu cử gồm 15 thành viên. Đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. 03 Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Đinh Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã. Ủy ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào chủ nhật (ngày 23/5/2021), là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó ngày càng khẳng định vai trò, năng lực và hiệu quả của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” trong tình hình mới./.

 

 

 

 

                       Phan Thanh