thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/06/2021 | 13:04  | View count: 143

Sáng 3/6, tại Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Sơn Tây) đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, UBND thị xã tổ chức tập huấn khung tiếp nhận, cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, Ban chỉ huy quân sự, Công an thị xã, lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Mỹ, phường Sơn Lộc và Xuân Khanh. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 thị xã tới dự.

Hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Y tế thị xã phổ biến các biện pháp phòng chống lây nhiễm SARS-Cov-2 trong khu vực cách ly y tế tập trung; nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung; cách bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định của Bộ Y tế; quy trình tiếp nhận, theo dõi giám sát y tế, bảo đảm sức khỏe đối với công dân cách ly; quy trình xử lý khi phát hiện có ca dương tính với SARS-Cov-2, ca nghi ngờ và ca cấp cứu trong khu vực cách ly; phương pháp tiếp nhận, cách ly y tế tập trung trước khi vận hành, tiếp nhận công dân cách ly; hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ, trang bị y tế.

Phổ biến phương pháp tiếp nhận, cách ly y tế tập trung tại khu cách ly

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, thứ tự hành động, tổ chức tiếp nhận và quản lý cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân tại cơ sở cách ly y tế tập trung đạt hiệu quả cao, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ vận hành, quản lý khu cách ly tiếp tục nghiên cứu, tổ chức luyện tập và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để khi thành phố giao nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận 700 công dân F1 về cách ly tại Trường Đại học Lao động Xã hội và Đại học Ngân hàng (cơ sở Sơn Tây).  

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra thực tế tại khu cách ly

 

HOÀNG PHƯƠNG