thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Thị xã Sơn Tây thêm 3 di tích được xếp hạng cấp thành phố
Ngày đăng 07/01/2022 | 15:20  | View count: 227

Theo Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 5441/QĐ-UBND; 5442/QĐ-UBND; 5443/QĐ-UBND về việc xếp hạng 3 di tích lịch sử cấp thành phố đối với các di tích tại xã Xuân Sơn - thị xã Sơn Tây.

Chùa Tiên Kiều - xã Xuân Sơn được xếp hạng di tích cấp thành phố 

Cụ thể, trong đợt xếp hạng này, đền và chùa Tiên Kiều (xã Xuân Sơn) được xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật;  Đình Tam Sơn (xã Xuân Sơn) được xếp hạng di tích Lịch sử.

Tại các quyết định xếp hạng, UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây và UBND xã Xuân Sơn có trách nhiệm quản lý di tích theo đúng quy định pháp luật và Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa - danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích, phải được sự cho phép của UBND thành phố Hà Nội. Việc các di tích được xếp hạng sẽ tạo cơ sở pháp lý để chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa giá trị của di sản văn hóa.

Như vậy đến nay, toàn thị xã có 80/ 244 di tích đã được xếp hạng. Trong đó có 16 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 64 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố.
Ngoài ra thị xã còn có 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó lễ hội Đền Và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Rặng duối cổ ở Đường Lâm và 90 cây cổ thụ ở Đền Và đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường công nhận là cây di sản Việt Nam./.

                                     Phan Thanh