thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Sơn Tây ghi nhận thêm 70 F0 mới ngoài cộng đồng
Ngày đăng 26/01/2022 | 12:34  | View count: 268

Tính từ 12h ngày 25/1 đến 12h ngày 26/1, trên địa bàn thị xã tiếp tục ghi nhận thêm 70 trường hợp dương tính mới với Covid-19 ngoài cộng đồng. Cụ thể: phường Lê Lợi 1 trường hợp, phường Sơn Lộc 4 trường hợp, phường Quang Trung 12 trường hợp, phường Viên Sơn 1 trường hợp, phường Phú Thịnh 5 trường hợp, phườngTrung Hưng 8 trường hợp, phường Trung Sơn Trầm 7 trường hợp, xã Sơn Đông 22 trường hợp, xã Cổ Đông 2 trường hợp, xã Thanh Mỹ 3 trường hợp, phường Xuân Khanh 2 trường hợp, xã Xuân Sơn 1 trường hợp, xã Kim Sơn 2 trường hợp.

Sơn Tây tiếp tục ghi nhận các trường hợp F0 mới ngoài cộng đồng

Như vậy, lũy kế từ ngày 24/7/2021 đến nay, thị xã ghi nhận 1.428 trường hợp dương tính mới với Covid-19, trong đó riêng từ ngày 16/11/2021 đến nay ghi nhận 1.372 F0 với 1.254 F0 ngoài cộng đồng, 84 F0 trong khu phong tỏa, cách ly y tế tại các ổ dịch; 29 F0 trong khu cách ly tập trung và 5 trường hợp là F1 đi chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa đa khoa Sơn Tây và Khu thu dung điều trị F0 triệu chứng nhẹ, không triệu chứng tại phường Xuân Khanh. Đã có 4 trường hợp tử vong, đều tuổi cao và có bệnh lý nền.

Tính đến thời điểm hiện nay, thị xã đã tổ chức chi trả hỗ trợ cho 41.525 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND Thành phố và kinh phí hỗ trợ ngoài ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí là 101.551.427.556 đồng. Trong đó, tổ chức chi trả cho 15.621 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với kinh phí 58.014.283.000 đồng; 6.146 đối tượng theo Nghị quyết số 15 của HĐND Thành phố cho với kinh phí 6.408.000.000 đồng; 11.557 đối tượng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ với kinh phí 33.994.243.556 đồng. Ngoài ra,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và các xã, phường tổ chức trao quà hỗ trợ cho 8.201 lượt đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ trong khu phong tỏa, công nhân lao động bị nghỉ việc, các chốt kiểm dịch, khu cách ly, các trường hợp học sinh, sinh viên, hộ công giáo, dòng Mến Thánh giá, người lao động từ nơi khác đến... với tổng kinh phí đã chi trả 3.135.036.000 đồng.

                                                         

                                                                           PHẠM HẢO