thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Văn hóa - xã hội

Sơn Tây phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2022
Ngày đăng 26/09/2022 | 15:01  | View count: 123

Triển khai tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ủy ban MTTQ thị xã đã gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2022.

Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quang Trung

Thị xã Sơn Tây hiện có 48 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,12% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và 633 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,64%. Vì vậy, sự chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã năm 2022 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân là hành động nhân văn, ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây cũng là hoạt động thiết thực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hiện thực hóa mục tiêu vận động hỗ trợ xây, sửa nhà ở và hỗ trợ sinh kế, điều kiện cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tích cực hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và ủng hộ 01 ngày lương, 01 ngày công, ngày thu nhập… vào Quỹ “Vì người nghèo” thị xã nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 để góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Sơn Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây theo tài khoản:

QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO – UB MTTQ THỊ XÃ SƠN TÂY.

Số tài khoản: 1000000600224287 tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sơn Tây.

Địa chỉ: Phố Hàng – Phường Phú Thịnh – Thị xã Sơn Tây

Hoặc ủng hộ tiền mặt tại địa chỉ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Sơn Tây: Số 3 – Trưng Vương – Phường Lê Lợi – Thị xã Sơn Tây, điện thoại: 024.33.832109.

 

 

                 Phan Thanh