xã đông sơn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN ĐÔNG

Lịch sử hình thành và phát triển

 Vị trí địa lý:

           - Đông giáp: xã Cổ Đông; xã Trạch Mỹ Lộc; xã Tích Giang

           - Tây giáp   : xã Kim Sơn và huyện Ba Vì

           - Nam giáp : xã Cổ Đông

           - Bắc giáp   : Phường Trung Sơn Trầm (TX Sơn Tây)

Theo ngọc phả, xã Sơn Đông đã có cách đây rất lâu, từ thời kỳ đổi từ Cổ Liêu Thôn thành Sơn Đông là 255 năm (theo văn bia của chùa Măng và chùa Cheo ghi), người dân sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn thú rừng. Về hành chính xã Sơn Đông có 2 làng Sơn Trung và Sơn Đông, thuộc Tổng Tường Phiêu cho đến trước cách mạng tháng 8/1945.

  Sau cách mạng tháng 8/1945, hai tên làng chuyển thành hai tên thôn Sơn Trung và thôn Sơn Đông, xã Trung Nghĩa thuộc huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây. Đến năm 1964 lại đổi tên là xã Sơn Đông. Từ năm 1968, xã Sơn Đông thuộc huyện Ba Vì. Đến tháng 7/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có nghị định cắt 7 xã của huyện Ba Vì về thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội và qua các lần tái nhập giữa tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội. Hiện nay xã Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

Nguyễn Văn Lực

BT ĐU - CT HĐND

0433. 610 047

0912495339

 

  1.  

Phùng Đặng Trâm

CT HĐND

0433. 610 047

0989186456

 

  1.  

Nguyễn Đức Hợp

PBT ĐU

 

0985092347

 

  1.  

Nguyễn Duy Cường

CT UBND

0433.610.912

0975299886

 

 Nguyễn Duy ĐôngPCT HĐND 0984985455 
 Đào Cam HồngPCT UBND 0972281966 
 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Ba - xã Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:       0433.610.912                  0433. 610.047

* Email: xsd_sontay@hanoi.gov.vn