xã đường lâm

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐƯỜNG LÂM

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Đường Lâm vốn thuộc đất Phong Châu cổ kính xưa, kinh đô của 18 đời Hùng vương dựng nước, nay thuộc thị xã Sơn Tây. Cách trung tâm thị xã Sơn Tây khoảng 4,5km về phía tây. Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, phiá Đông Giáp phường Phú Thịnh, phía Nam giáp xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, phía Tây giáp xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Từ ngày 22/8/1945 đến hết tháng 8/1945 toàn bộ các thôn trong xã Đường Lâm, Cam Thượng và Phố Nhi Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập.

Đường Lâm là một vùng đất cổ, giàu truyền thống yêu nước cách mạng. Truyền thống đó được hun đúc và kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây cũng là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra hai vị anhh hùng dân tộc – hai vị vua có vai trò lớn trong thời kỳ đầu xây dựng đất nước và đánh đuổi giặc ngoại xâm của nhân dân ta, đó là Bố Cái Đại Vương – Phùng Hưng và Tiền Ngô Vương – Ngô Quyền. Với diện tích đất tự nhiên là 800,25 ha quản lý hành chính của xã Đường Lâm được chia thành 9 thôn: Phụ Khang, Cam Lâm, Đoài Giáp, Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Hưng Thịnh, Hà Tân và Văn Miếu. Là xã sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ chưa có nhiều. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được Thị xã và xã đầu tư kinh phí để xây dựng. Năm 2005, xã được công nhận di tích cấp quốc gia "Làng cổ ở Đường Lâm", xã có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua là điều kịên thuận lợi cho việc phát triển thương mại và du lịch của địa phương.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

Phan Văn Lợi

BT ĐU - CT HĐND

 

094258059

 

  1.  

Phan Văn Hoà

PBT ĐU

 

0982270168

 

  1.  

Nguyễn Thế Hùng

PCT UBND

 

0983661567

 

  1.  

Giang Mạnh Hoằng

CT UBND

0433 833 773

0985061445

 

  1.  

Lê Minh Hải

PCT HĐND

0433 833 773

0982757139

 

  1.  

Nguyễn Văn Thành

PCT UBND

0433 833 773

0986051497

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Mông Phụ - xã Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:      0433 833 773

* Email: xdl_sontay@hanoi.gov.vn

 

Thông tin về người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức/công dân liên quan đến quy định về thủ tục hành chính:

 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thành                     Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại liên hệ:  0986051497