xã kim sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Xã Kim Sơn xưa kia thuộc tổng Bối Sơn huyện Minh Nghĩa, phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây, nay thuộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội.

Phía bắc giáp xã Thanh Mỹ và Xuân Sơn

Phía đông và đông nam giáp xã Sơn Đông - Cổ Đông – Trung Sơn Trầm

Phía nam và Tây nam giáp xã Yên Bài ( huyện Ba Vì ).

Phía tây giáp xã Vân Hòa thuộc huyện Ba Vì

Diện tích đất tự nhiên có 1.463,94 ha.

Nhân dân sống chủ yếu băng nghề sản suất nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ buôn bán nhỏ và đánh bắt thủy sản ở đập Đồng Mô.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

 

BT ĐU

0433614850

 

 

  1.  

Lê Thị Chính

PBT ĐU

0433614850

01699361767

Chinhks1979@gmail.com

 

Nguyễn Huy Quyết

PCT HĐND

 

0987697099

 

  1.  

 

PCT UBND

 

 

 

  1.  

Nguyễn Văn Mong

CT UBND

0433614535

0979769219

Nguyenvanmong1978@gmail.com

 Hoàng Huy ThànhPCT UBND 0986920237 
 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Kim Tân - xã Kim Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:       0433614535

* Email: xks_sontay@hanoi.gov.vn

4. Thông tin về người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức/công dân liên quan đến quy định về thủ tục hành chính

 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuyên  Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại liên hệ: 0433614535                Di động: 0963102002