xã thanh mỹ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH MỸ

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 Xã Thanh Mỹ cách trung tâm thị xã Sơn Tây 5 km về phía Tây.

Phía Đông giáp phường Trung Hưng và Sơn Lộc

Phía Tây giáp xã Xuân Sơn và phường Sơn Lộc

Phía Nam giáp xã Kim Sơn và phường Trung Sơn Trầm

Phía Bắc giáp xã Đường Lâm

Thanh Mỹ có 2 tỉnh lộ lớn đi qua là 413 và 414

Diện tích đất tự nhiên là 10,7 km2 , với 2.579 hộ và 10.206 nhân khẩu.

Thanh Mỹ được chia ra làm 9 thôn, 2 tổ dân phố. Khoảng 65 % dân số trong xã sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc, còn lại là cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu và buôn bán nhỏ.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

Lê Văn Long

BT ĐU 

 

0983236164

 

  1.  

Nguyễn Thanh Tâm

PBT ĐU

 

01679798879

 

  1.  

Nguyễn Quốc Huy

PCT HĐND

0433.838.074

0961178979

 

  1.  

Nguyễn Văn Toàn

CT UBND

0433.838.074

01689590136

 

  1.  

Phùng Trọng Dũng

PCT UBND

0433.838.074

0906219422

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Thủ Trung - Xã Thanh Mỹ - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:       0433.838.074

* Email: xtm_sontay@hanoi.gov.vn

Thông tin về người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức/công dân liên quan đến quy định về thủ tục hành chính:

- Họ và tên: Lương Xuân Dũng             Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Điện thoại liên hệ:  0986490747