xã xuân sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN SƠN

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 Xuân Sơn là một vùng đất cổ được thành lập từ rất lâu. Dưới thời phong kiến, Xuân Sơn gồm có 5 xã Nhân Lý, Văn Khê, Xuân Khanh, Lễ Khê, Tam Sơn (02 xóm Rừng Nghè và Xóm Chàm thuộc xã Tam Sơn) đều thuộc tổng Nhân Lý huyện Tùng Thiện.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, thực hiện chủ trương bãi bỏ cấp tổng thành lập cấp xã, tổng Nhân Lý đổi tên thành xã Xuân Sơn thuộc huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây.

Ngày 01/7/1965, Theo Quyết định số 103/QĐ – TVQH ngày 21/4/1965 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông sáp nhập thành tỉnh Hà Tây, như vậy trong giai đoạn này xã Xuân Sơn thuộc tỉnh Hà Tây.

Tháng 10/1968, thực hiện chủ trương của Chính phủ, hợp nhất 03 huyện Tùng Thiện, Quảng Oai, Bất Bạt thành huyện Ba Vì thuộc tỉnh Hà Tây, xã Xuân Sơn lúc này thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Ngày 27/12/1975, Hà Tây hợp nhất với tỉnh Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình, xã Xuân Sơn thuộc tỉnh Hà Sơn Bình.

Năm 1978, hai thị xã Sơn Tây và Hà Đông, các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức và một số xã của các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Quốc Oai thuộc tỉnh Hà Sơn Bình được chuyển về Hà Nội, xã Xuân Sơn thuộc quản lý hành chính của thủ đô Hà Nội.

Tháng 9/1982, xã Xuân Sơn và một số xã (thuộc huyện Tùng Thiện cũ) từ huyện Ba Vì chuyển về thị xã Sơn Tây.

Ngày 14/3/1984, Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ ra Quyết định số 42-CP/HĐBT về việc tách một phần diện tích xã Xuân Sơn thành lập Phường Xuân Khanh. Ngày 12/8/1991 theo Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII tại kỳ họp thứ 9 tỉnh Hà Sơn Bình được tách thành 2 tỉnh: tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây. Như vậy, tỉnh Hà Tây tái lập, giai đoạn này xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây.

Tháng 8/2007, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây, xã Xuân Sơn thuộc thành phố Sơn Tây.

Từ ngày 01/8/2008, xã Xuân Sơn cùng toàn bộ các xã, phường thuộc tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội và ổn định về quản lý hành chính cho đến nay.Từ năm 2008 đến nay xã Xuân Sơn đã từng bước khắc phục khó khăn trong đời sống, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đường lối đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đât nước, phát triển kinh tế - xã hội, vững chắc tiến lên giành nhiều thắng lợi trên các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, từng bước ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

Cao Thị Hào

BT ĐU - CT HĐND

 

0989.466.981

 

  1.  

Lê Văn Ninh

PBT – PCT.HĐND

 

039.248.0121

 

  1.  

Hoàng Văn Vân

CT UBND

 

00398875968

 

  1.  

Cao Văn Bình

PCT UBND

 

0984741336

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Thôn Xuân Khanh – Xã Xuân Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:       024.33 261 227

* Email: xxs_sontay@hanoi.gov.vn

Thông tin về người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức/công dân liên quan đến quy định về thủ tục hành chính:

- Họ và tên: Phan Thị Phương Lan 

  Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Điện thoại liên hệ:  0399.356678