bản đồ thị xã sơn tây

Thông tin người phát ngôn

Họ và tên:

Bùi Hữu Nam

Chức vụ:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

Thị xã Sơn Tây

Số điện thoại:
0433832254

Địa chỉ mail:
buihuunam_sontay@hanoi.gov.vn

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới