Bộ máy tổ chức

Sơn Tây tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt quy định về bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày đăng 17/10/2018 | 02:17 PM  | View count: 50
Sáng ngày 17-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 126-QĐ/TƯ ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”. Chủ trì hội...

Sơn Tây kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng

Ngày đăng 12/10/2018 | 02:16 PM  | View count: 6
Sáng 12/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và quá trình phát...

Sơn Tây kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng

Ngày đăng 12/10/2018 | 02:16 PM  | View count: 91
Sáng 12/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và quá trình phát...

Phòng quản lý đô thị

Ngày đăng 21/03/2017 | 03:13 PM  | View count: 1264
Nội dung đang được cập nhật

Giới thiệu về UBND Thị xã

Ngày đăng 04/01/2016 | 03:48 PM  | View count: 443
Giới thiệu về UBND Thị xã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:43 PM  | View count: 1114
Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:41 PM  | View count: 1983
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Phòng Giáo dục và Ðào tạo

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:39 PM  | View count: 819
Phòng Giáo dục và Ðào tạo

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:38 PM  | View count: 948
Phòng Kinh tế

Phòng Nội vụ

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:33 PM  | View count: 1788
Phòng Nội vụ

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:33 PM  | View count: 694
Phòng Tư pháp

Phòng thống kê

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:32 PM  | View count: 367
Phòng thống kê

Phòng Y tế

Ngày đăng 04/01/2016 | 02:31 PM  | View count: 494
Phòng Y tế

phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày đăng 04/01/2016 | 11:01 AM  | View count: 1062
phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 04/01/2016 | 10:31 AM  | View count: 830
Phòng Văn hoá và Thông tin